PQ CAT Institut del Teatre Institut del Teatre

Convida:

Quadrienal de Praga

ACTIVITATS DE LA SECCIÓ D’ESPAIS TEATRALS

La ciutat com a estímul

bottom
close text

ACTIVITATS DE LA SECCIÓ D’ESPAIS TEATRALS

La ciutat com a estímul

Les activitats que vàrem presentar des de Catalunya a la Secció d’Espais Teatrals de la Quadriennal, volien reflexionar sobre dos aspectes relacionats amb la temàtica exposada; com creem dins la xarxa urbana espais destinats a l’activitat artística i com l’activitat artística s’apodera espontàniament d’espais quotidians provocant-nos noves mirades sobre ells.

CITY WALKS es un format d’exhibició que proposa l’organització de la PQ’15 per aquesta Secció d’Espai Teatrals. Els City Walks són intervencions itinerants en viu pels carrers de la ciutat de Praga. L’objectiu és que cada país o regió, a través d’una peça escènica en viu, estimuli noves mirades sobre la ciutat; provocant així noves vivències que ens facin redescobrir una nova Praga cada vegada.

El City Walk que vàrem presentar des de Catalunya a la PQ’15 fou LA CIUTAT I EL SEU TREMOLOR; una intervenció itinerant site-specific que s’apoderà de l’entorn quotidià, provocant en l’espectador una experiència nova de l’entorn ja conegut.

Per l’activitat TEATRE ALS PLECS DE LA CIUTAT, vàrem optar pel format conferència amb la voluntat d’endinsar-nos a la reflexió que explora com i on es van ubicant els espais teatrals a la xarxa urbana d’una ciutat determinada. A partir d’aquí l’entramat social de l’entorn es va modificant i reinventant fins a expulsar, de vegades, l’activitat teatral que ha generat el canvi. Llavors cal tornar a buscar un nou emplaçament per l’art. El cicle comença de nou. Un cicle que contribueix a marcar el ritme vital de la ciutat.

close

La ciutat i el seu tremolor. © Cristina Viñas