PQ CAT Institut del Teatre Institut del Teatre

Convida:

Quadrienal de Praga

EL TEATRE ALS PLECS DE LA CIUTAT

Conferència de Toni Ramón i Ivan Alcázar

bottom
close text

EL TEATRE ALS PLECS DE LA CIUTAT

Conferència de Toni Ramón i Ivan Alcázar

Històricament, els teatres han deambulat per la ciutat, han estat pioners del desenvolupament urbà, dotant de civilitat les àrees on s'han anat situant. En el cas de Barcelona, de la zona de les Rambles al Passeig de Gràcia, i d'allà al Paral·lel, l'edifici teatral ha estat cabdal per a la configuració de la ciutat. Però quan el teixit urbà s'ha consolidat, les mateixes dinàmiques que havien atret els edificis teatrals, els han expulsat cap a altres llocs perifèrics, excèntrics, o fins i tot marginals.

close

El teatre als plecs de la ciutat. © Cristina Viñas