PQ CAT Institut del Teatre Institut del Teatre

Convida:

Quadrienal de Praga

QUI SOM?

bottom
close text

QUI SOM?

Amb més de cent anys d’història l’Institut del Teatre és una plataforma destinada al conreu i renovació permanents de les arts escèniques i molt especialment de l’escena catalana. Els seus principals àmbits són la docència, la creació, la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni, sempre amb una voluntat innovadora.

Considerat un referent tant a nivell nacional com internacional en l’ensenyament, la investigació i la difusió de les arts escèniques, la seva estructura la formen quatre escoles, dues companyies pedagògiques i el Museu de les Arts Escèniques:

L’Institut del Teatre inicia la seva participació com a únic representant nacional a la Quadriennal de Praga l’any 1987. En el devenir d’aquests 28 anys, l’aportació catalana ha servit per consolidar vincles internacionals a nivell artístic i acadèmic, a més de dispositiu de promoció per a escenògrafs i arquitectes i sobretot de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i el seu alumnat i equips docents.

L’any 1991 la Quadriennal de Praga reconeix l’aportació catalana amb cinc guardons:

A l’edició 2015 de la Quadriennal d’Escenografia de Praga, l’Institut del Teatre hi va participar representant l’àmbit nacional català. La Quadriennal és un espai de primer ordre per mostrar al món la singularitat del model de l’Institut del Teatre. El marc de la PQ representa una excel·lent oportunitat per expressar els trets diferencials de la nostra cultura en les arts escèniques i per promocionar la qualitat professional dels escenògrafs catalans arreu del món.

En aquests anys la Quadriennal de Praga ha esdevingut una fita de transcendental importància per a l’escenografia catalana i l’Institut del Teatre la va representar amb orgull.

Jordi Roig i Vinyals
Gerent i Director general en funcions de l’Institut del Teatre de Barcelona
[http://www.institutdelteatre.cat/]

close

Plecs de seda. © Cristina Viñas