PQ CAT Institut del Teatre Institut del Teatre

Convida:

Quadrienal de Praga

SECCIONS PQ’15

bottom
close text

SECCIONS PQ’15

La concepció artística de la Quadriennal de Praga, la PQ’15, va partir d’una mirada al nostre entorn més immediat. Constantment creem esdeveniments en forma de reunions o trobades en viu. Usem la teatralitat de manera quotidiana per expressar les inquietuds, voluntats o necessitats. Tenim l’instint i la necessitat d’escenificar per expressar-nos.

La PQ’15 tingué com a objectiu revisitar el poder del teatre. Va voler explorar l’escenografia com a espais compartits, espais que influencien en la relació entre les persones, espais que són el context d’una acció i en determinen el significat, espais per compartir idees, històries i responsabilitats socials.

Essent fidels a aquest plantejament, la organització de la PQ’15 va estructurar el seu contingut en tres grans seccions.

La secció de PAÏSOS I REGIONS va proposar una mostra i una reflexió de l’activitat escenogràfica i teatral que hi ha a cada territori.

La Secció d’ESTUDIANTS, va convidar a diferents escoles de l’àmbit escenogràfic a exposar el treball que fan, a l’hora que va voler donar veu als joves que entren en l’àmbit de l’activitat artística professional.

La secció d’ESPAIS TEATRALS va voler qüestionar-se tot allò que te a veure amb el context físic que ocupen les arts performatives.

L’Institut del Teatre va apostar perquè Catalunya tingués una participació activa en les tres seccions.

Des de Catalunya vàrem presentar a la PQ’15 un total de dues exposicions, dues conferències o taules rodones, i cinc peces artístiques en viu. Tots aquests esdeveniment vàren tenir lloc a Praga entre el 18 i el 28 de juny del 2015.

close

Dia de Catalunya. © Cristina Viñas